Wat gebeurt er op Oostenburg?

In het centrum van Amsterdam wordt druk gebouwd op het noordelijk deel van het eiland Oostenburg, dat samen met de eilanden Kattenburg en Wittenburg, de ‘Oostelijke Eilanden’ vormt. Rondom het INIT-gebouw en naast de historische monumenten de Van Gendthallen en de Werkspoorhal komen op Oostenburg circa 1.800 woningen met meer dan 3.000 nieuwe bewoners. Het huidige bewonersaantal van 5.500 op de Oostelijke eilanden neemt fors toe tot bijna 9.000 mensen.

De vraag is hoe deze 3.000 nieuwe bewoners gaan ‘landen’ in de bestaande buurt, hoe zij zich er prettig gaan voelen en hoe zij gaan participeren. Het is ook de vraag hoe bewoners van de omringende buurten zich welkom gaan voelen in de nieuwe buurt en  gebruik kunnen maken van de vernieuwing. Kortom: het gaat om wederkerigheid tussen de bestaande en de nieuwe bewoners.

Huur- en koopprijzen van de nieuwe woningen zijn van dien aard dat er veel draagkrachtigen met verschillende achtergronden zullen komen wonen, die op hun beurt weer nieuwe kansen bieden voor de buurt. Wat komt daarbij kijken?

Stadsuitbreiding op zo’n grote schaal in een bestaande woonomgeving is uniek. Wat betekent dat voor de woon-en leefomgeving in een buurt met een geheel eigen ziel?  Dit roept bijzondere vragen en passende maatregelen op. De kernvraag is hoe je oud en nieuw aan elkaar weet te verbinden. Hoe bevorder je de samenhang op de Oostelijke Eilanden?

Onder het motto “zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder” van Ramses Shaffy  willen we werken aan de zo belangrijke sociale samenhang.