Oostenburg Brigade

subsidieaanvraag bij Centrum Begroot 2020

SAMENVATTING:

Oostenburg Noord biedt kans op werk voor jongeren van de Oostelijke Eilanden. De Oostenburg Brigade gaat daarmee aan de slag. Hulp aan jongeren van de Oostelijke Eilanden bij het zoeken en vinden van werk op Oostenburg. Een aanzienlijk aantal jongeren verlaat school zonder startkwalificatie en/of diploma en vinden moeilijk een baan. Op Oostenburg komt er werk bij nieuwe bedrijven, zoals het hotel. Maar ook om de 1800 nieuwe woningen te onderhouden. En de 3500 nieuwe buurtbewoners kunnen hulp gebruiken, ook bij het verhuizen. De eerste woningen worden eind dit jaar opgeleverd. Begin volgend jaar heeft het hotel 200 medewerkers nodig. Dan worden ook tuinen en straten aangelegd.  

De Oostenburg Brigade organiseert samen met anderen een banencarrousel in de Witte Boei. Jongeren krijgen zo nodig opleiding en begeleiding naar werk. 

Wat willen we bereiken?

 • Kansen benutten die de nieuwbouw biedt voor jongeren uit de buurt.
 • Duwtje in de rug voor werk voor jongeren uit de buurt.
 • Nieuwe bewoners op Oostenburg verbinden met de bestaande buurten.

Voor wie is het plan bedoeld?

 • Voor jongeren uit de buurt die een baan zoeken.
 • Voor bedrijven, verhuurders, VvE’s en de gemeente die jongeren een kans willen geven op werk op Oostenburg.

KOSTEN:

Banencarrousel €          3.500 
Banen halen €          3.000 
Opleiding en begeleiding 10 á 20 jongeren €        10.000 
Onvoorzien €          1.000 
Totaal €        17.500 

UITVOERING:

 • Banencarrousel, website, flyers, spreekuur in de Witte Boei.
 • Banen halen bij het Inntel Hotel, Gemeente (Stadswerken), verhuurders, Stadgenoot en bedrijven op Oostenburg.
 • Opleiding en begeleiding naar werk regelen.
 • Aanbod diensten via app Oostenburg Brigade.
 • Werkplanning en begeleiding van onderhoud en diensten.

WIE:

 • Verantwoordelijk is buurtinitiatiefgroep Over de Brug (stichting) en BOBhelpt!.
 • Organisatie en uitvoering door professional op dit gebied.
 • Opleiding en werkbegeleiding bij Zone3.