Hoe doen we dat?

Wij nodigen ontwikkelaars, investeerders en verhuurders, bedrijven en exploitanten uit om mee te doen. We gaan samen met alle partijen, zoeken naar een locatie voor een ontmoetingscentrum, waarin rendabele en onrendabele activiteiten elkaar in evenwicht houden met een passende exploitatievorm. We zullen ook de benodigde fondsen moeten vinden. Het buurtinitiatief opereert onafhankelijk vanuit stichting “Over de Brug”. Vanuit deze stichting worden het buurtontmoetingscentrum, de evenementen in de Werkspoorhal en het dienstenbedrijf voor buurtbheer op Oostenburg opgezet.

Het buurtinitiatief is ontstaan tijdens buurtbijeenkomsten in de Witte Boei en wordt ondersteund door het Eilandenoverleg van Buurtorganisatie 1018. Er zijn gesprekken gaande met alle mogelijke partijen die betrokken zijn of belang hebben bij Oostenburg. Stadgenoot heeft zich al met een intentieverklaring vastgelegd om samen met ons aan een leefbare wijk te werken. De gemeente Amsterdam heeft zich bij monde van Stadsdeel Centrum achter onze plannen geschaard.