Onze inzet

1.      Ruimte voor ontmoeting, leren en maken

Eén ontmoetingscentrum waar je elkaar op een vanzelfsprekende manier tegenkomt en makkelijk aan de praat raakt.  Je kunt er iets doen, maken, leren, lezen, muziek maken, samen spelen, cultuur beleven met een sociaal café als Haarlemmerolie. Wat hier gebeurt is aanvullend aan de buurtactiviteiten die op de Eilanden plaatsvinden.

2.      Publieke ruimte voor feesten en beleving

Een plein voor buurtevenementen op een wat grotere schaal. Het vieren van feestdagen uit landen van buurtgenoten, themamarkten en muziekfestivals dragen op een feestelijke manier bij aan buurtontmoeting en beleving. De middenruimte van de Werkspoorhal is daarvoor bij uitstek een geschikte plaats.

3.      Perspectief voor jongeren

Oostenburg Noord biedt alle mogelijkheden op het gebied van wonen, werken en leren om het toekomstperspectief voor jongeren uit de omliggende buurten te vergroten. Door van de nieuw te bouwen jongerenwoningen een deel te bestemmen voor jongeren uit de buurt. Er zijn al afspraken gemaakt om 90 woningen op Oostenburg Noord voor jongeren die begeleiding nodig hebben in te zetten.  We willen ook in samenwerking met de (nieuwe) bedrijven leer- en stagemogelijkheden realiseren en ondersteuning naar werk bieden in een  dienstenbedrijf voor buurtbeheer op Oostenburg.

4.      Buurtbeheer Oostenburg………BOB Helpt!

Dit bedrijf wordt een dienstenbedrijf voor buurtbeheer dat diensten en activiteiten aan bewoners, bedrijven en gemeente gaat leveren. Het zijn o.a. die jongeren die met begeleiding daar leren en werken. BOB Helpt! wordt een sociale onderneming die stagemogelijkheid en werk biedt aan hen die nu geen baan hebben.

5.      Buurtsafari Oostelijke Eilanden Om nieuwe en huidige bewoners kennis te laten maken organiseren wij Buurtsafari’s. Tijdens een BuurtSafari maken bewoners kennis met de omliggende buurten. Je komt op bekende en minder bekende plekken. Je ontmoet buurtbewoners en luistert naar hun verhalen over het rijke leven en de geschiedenis van Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg en de Czaar Peterbuurt. Je maakt kennis met wat Oostenburg Noord te bieden heeft.