Werken op Oostenburg

De eerste ploeg van BOB Helpt! aan de slag.

Jongeren en werkzoekenden uit de buurt gaan in de sociale firma BOB Helpt! onderhoudsdiensten leveren voor woningen, hotel, horeca, bedrijven, tuinen en openbare ruimte in de nieuwe wijk op Oostenburg. BOB Helpt! geeft jongeren en werkzoekenden op de Oostelijke Eilanden perspectief op werk in de eigen buurt.

 Bij de eerste oplevering van woningen en openbare ruimte in de nieuwe wijk op Oostenburg gaat het werk beginnen. Jongeren uit de buurt gaan begeleid in BOB Helpt! aan het werk en dragen zo bij aan een fijne woonomgeving op de Oostelijke Eilanden. De mogelijkheden die de nieuwe wijk biedt worden ingezet voor de omliggende buurten. BOB Helpt! biedt opleiding en werk voor jongeren en werkzoekenden uit de buurt die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Achtergrond

Op de Oostelijke Eilanden wonen relatief veel mensen met een laag inkomens- en opleidingsniveau. BOB Helpt! beoogt verbetering van de sociaaleconomische positie. Die kans wordt geboden doordat op Oostenburg 1.800 woningen komen voor meer dan 3.000 nieuwe bewoners. De Oostelijke Eilanden groeien naar ruim 9.000 bewoners. Hoe gaan de 3.000 nieuwe bewoners ‘landen’ in de huidige buurt? Hoe gaan zij zich er prettig voelen? Hoe gaan zij participeren? Hoe welkom voelen de bewoners van de omringende buurten zich in de nieuwe wijk? Hoe kan gebruik gemaakt worden van de vernieuwing? Het gaat om wederkerigheid tussen de bestaande en de nieuwe bewoners. 

Wat wil BOB Helpt! bereiken?

BOB Helpt! is een sociale onderneming die beheer en onderhoud levert aan wie woont, werkt, verhuurt of onderneemt op Oostenburg. BOB Helpt! wil dat buurtbewoners elkaar daardoor leren kennen. Dan ontstaat vertrouwen en een sociaal veilige woon- en werkomgeving. BOB Helpt! wil de sociaaleconomische positie van jongeren en werkzoekenden van de Oostelijke Eilanden verbeteren door perspectief op werk te bieden. Het rendement van BOB Helpt! gaat naar scholing en begeleiding èn buurtontmoeting in de vorm van een buurtkamer en buurtactiviteiten. De Werken op Oostenburg wordt de eerste ploeg van BOB Helpt! die aan de slag gaat.

Met wie werkt BOB Helpt! samen? 

BOB Helpt! werkt samen met Zone 3 (facilitaire opleidingen), MAS (facilitaire dienstverlening) en VORM VGO (vastgoed onderhoud). Daarmee kan BOB Helpt! de gevraagde kwaliteit en professionaliteit bieden. De klanten worden onder andere woningbouwcorporatie Stadgenoot, investeerders en beheerders van het vastgoed op Oostenburg, het Intell Hotel en Stadswerken van de gemeente Amsterdam. Partners om de doelgroepen te bereiken zijn de gemeentelijke dienst Werk, Participatie en Inkomen (WPI) en het Jongerenpunt. De initiatiefgroep van BOB Helpt! en de Oostenburg Brigade zijn actief binnen de Buurtorganisatie 1018. Er wordt samengewerkt met het jongerencentrum in de Witte Boei.

Wanneer gaat Werken op Oostenburg aan de slag?

De start is in november 2020 voor de werving van jongeren. Samen met het Jongerenpunt, het Jongerencentrum en WPI wordt in kaart gebracht waar de behoefte van de jongeren ligt. Dan wordt ook gekeken naar het werkaanbod en de benodigde begeleiding en opleiding. 

De Werken op Oostenburg gaat echt aan het werk op het moment dat de eerste woningen worden opgeleverd. BOB Helpt! groeit de komende 4 jaar gelijk met het opleveren van de woningen, bedrijven en de openbare ruimte op Oostenburg. De eerste woningen worden opgeleverd in het 4e kwartaal 2020, het Inntel Hotel eerste kwartaal 2021 en de laatste woningen eind 2024.

Voor verdere informatie: 

Werken op Oostenburg is een initiatief van Stichting over de Brug. Deze Stichting heeft voor het leveren van werk op Oostenburg door vooral jongeren van de Oostelijke Eilanden de sociale onderneming BOB Helpt! opgericht.

Rob van Dijk               0653162447

Marius Ernsting          0610708052 

Marius Ernsting          0610708052 

Lex Gründeman          0622694242

Aart Nolen                  0655883285

https://centrumbegroot.amsterdam.nl