Wie zijn wij?

Onze droom en visie

Onze droom is dat Oostenburg Noord binnen de omliggende buurten een plek wordt waar nieuwe en huidige bewoners elkaar weten te vinden, waar gezamenlijk gewoond, gewerkt en geleefd wordt in een prettige, schone en veilige omgeving.

Het is onze visie dat mensen elkaar in het dagelijks leven het makkelijkst ontmoeten op plaatsen waar een mix is van doelgerichte activiteiten en ontspanning. De combinatie van een bibliotheek met een horecavoorziening is een beproefd voorbeeld van een ontmoetingsplek in een buurt.

Wat willen we?

Wij vinden het belangrijk dat het buurtgevoel dat van oudsher bestaat op Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg ook gaat leven bij de vele nieuwe bewoners die op Oostenburg gaan wonen.

Wij willen een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Bijzondere aandacht gaat uit naar minder zelfredzame bewoners.  Oostenburg Noord biedt ook hen nieuwe perspectieven.

Met deze missie sluiten we aan bij het gemeentelijk beleid. Citaat uit de notitie De Amsterdamse Basisvoorzieningen: “…. dat Amsterdam zijn verantwoordelijkheden niet kan waarmaken zonder de inzet van partners en bewoners voor een stad waarin mensen naar elkaar omzien en waarin minder zelfredzame medebewoners worden ondersteund…”.