Stichting Over de Brug en BOB Helpt

Het Eilandenoverleg is een platform van actieve bewoners(groepen) van de Oostelijke Eilanden en Kadijken, gericht op leefbaarheid. Voor Oostenburg Noord was een aparte werkgroep actief. Enkele leden van die werkgroep zijn vanaf 2018 aan de slag gegaan om te kijken wat de nieuwbouw voor kansen voor de buurt zou bieden. Dat spitste zich toe op werk en ontmoeten. Daarvoor is stichting Over de Brug in het leven geroepen:

Over de Brug: doel is ontmoeting van buurtbewoners zowel de nieuwe bewoners met elkaar als met de huidige bewoners. Daarvoor is een Buurtkamer, wordt een sociaal culturele programmering bevorderd, samen met andere buurtinitiatieven en initiatieven van nieuwe bewoners van Oostenburg Noord.

Het initiatief dat met werk te maken heeft, heet BOB Helpt. Doel is om mensen uit de buurt aan werk te helpen in de buurt. Er komt veel werkgelegenheid bij op Oostenburg Noord. Daar kunnen mensen aan de slag die anders niet zo makkelijk aan een baan komen. Chiquita Odjo-Seymonson is vanuit de gemeente gedetacheerd om hier professioneel inhoud aan te geven.

Nieuwe bewoners in de bestaande buurt.

In het centrum van Amsterdam wordt druk gebouwd op het noordelijk deel van het eiland Oostenburg, dat samen met de eilanden Kattenburg en Wittenburg, de ‘Oostelijke Eilanden’ vormt. Deze nieuwe wijk biedt kansen voor de buurt.

Hoe gaan nieuwe bewoners zich prettig voelen en hoe gaan zij participeren. Hoe gaan de bewoners van de omringende buurten zich welkom voelen in deze nieuwe wijk en gebruik maken van de vernieuwing. Wederkerigheid en verbinding tussen de bestaande en nieuwe bewoners is belangrijk. In 2023 wonen er al 2000 nieuwe bewoners op Oostenburg Noord en eind 2025 zullen dat er ruim 3000 zijn.

Het valt nu al op dat er veel expats in de nieuwe wijk wonen. Sommige nieuwe bewoners denken dat het bijna de helft is. Deze mensen zijn hier veelal voor een beperkte periode en spreken geen Nederlands. Er zijn ook veel mensen die door hun huurcontract of de grootte van hun woning relatief kort hier blijven wonen. Al met al reden om extra aandacht te geven aan hoe de contacten tot stand komen en onderhouden worden.

Bestuursleden Stichting Over de Brug

De bestuursleden zijn de initiatiefnemers en woonachtig in de buurt:

Rob van Dijk voorzitter

Lex Gründeman penningmeester

Aart Nolen secretaris

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Oostenburg’s laatste nieuws, evenementen en initiatieven door je in te schrijven op de nieuwsbrief van Overdebrug-Oostenburg.