Wat doen wij en waar?

Doel van Over de Brug is ontmoeting van buurtbewoners. Mensen die met elkaar leren, muziek maken, plezier maken. Onze bijdrage bestaat o.a. uit:

  • Een welkomstboekje ‘Welkom op Oostenburg’ 
  • De Buurtkamer waar bewoners eigen initiatieven kunnen ontwikkelen en uitvoeren.
  • Programmering samen met andere buurtinitiatieven om activiteiten zoals lezingen, concerten, festiviteiten te organiseren.
  • Werkspoorhal: gedurende 5 jaar kan de buurt 10 dagen per jaar over de middenruimte van de Werkspoorhal gebruik maken.

Het Buurtplein wordt het culturele hart voor buurtgerichte en kleinschalige culturele activiteiten van het nieuwe Oostenburg.

Aan het Buurtplein bevinden zich:

De buurtkamer

Doel van de buurtkamer is een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en het versterken van de identiteit van de buurt om zo te komen tot een stabiele, veilige en sociale leef- en werkomgeving.

Het wordt een centrum voor bewoners met een interessante en herkenbare programmering. Een vertrouwde plek waar buren met elkaar contact hebben Het motto is elkaar ontmoeten op een natuurlijke wijze rond thema’s als leren, maken en werken.

De gemeente in het bijzonder Stadsdeel Centrum subsidieert de Buurtkamer. Stichting Over de Brug is de huurder en draagt zorg voor beheer en programmering. Het adres is:

Isaac Titsinghkade 123, 1018 LL Amsterdam

Buurtgerichte activiteiten

In de buurtkamer worden buurtgerichte activiteiten geprogrammeerd, die uit de buurt zelf worden aangedragen en grotendeels door de buurt zelf worden georganiseerd. De buurtkamer zal ook kantoor van dit ontmoetingscentrum zijn. Het zal uitgroeien tot het dynamische ontmoetingspunt van Oostenburg. Er vinden activiteiten en ontmoetingen plaats, gericht op het versterken en behouden van de sociale cohesie in de buurt.

Over de Brug beheert de buurtkamer en coördineert de sociaal-culturele programmering op Oostenburg afgestemd met de Oostelijke Eilanden. Er zorggedragen voor een diverse en met name op elkaar afgestemde programmering.

De werkspoorhal

De monumentale Werkspoorhal wordt 10 dagen per jaar beschikbaar gesteld voor sociaal-culturele programmering voor en door de buurt. Hierin zal Over de Brug het initiatief nemen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Oostenburg’s laatste nieuws, evenementen en initiatieven door je in te schrijven op de nieuwsbrief van Overdebrug-Oostenburg.