anbi

De officiële statutaire naam én publieke naam is

Stichting Over de Brug

Het fiscaal nummer van de Stichting is 860294973

De Stichting heeft ten doel het realiseren van een leefbare, veilige en sociale buurt voor iedereen die in Amsterdam op de Oostelijke Eilanden, de Czaar Peterbuurt en in het bijzonder in Oostenburg Noord woonachtig en/of werkzaam is. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen van sociale cohesie, in het bijzonder wat betreft de aansluiting van de nieuwbouwwijk Oostenburg Noord met de bestaande buurten op de Oostelijke Eilanden. Voorts door het (laten) realiseren van activiteiten, exploiteren van voorzieningen als ook het aanbieden van diensten aan bewoners en bedrijven op Oostenburg.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten staat in ons jaarbericht 2022.

De statuten van Stichting Over de Brug zijn op 6 mei 2020 gewijzigd.