Verslag talkshow 4: HOEVEEL CULTUUR KRIJGT OOSTENBURG?

Op 25 april kwamen buurtbewoners samen in de Buurtkamer voor een talkshow over de cultuur op Oostenburg. Onder leiding van Eddy Appels, coördinator sociaal-culturele programmering van de Buurtkamer, spraken panelleden over bestaande en toekomstige culturele instellingen op het eiland.

Kwartiermaker van het nieuwe Drift Museum in de Van Gendthallen, Mark de Kruijk, vertelde over zijn plannen voor het museum: er komt een open ruimte waar buurtbewoners doorheen kunnen lopen, een inpandige haven en ze verwachten 500.000 bezoekers per jaar!

Menno Liauw, oprichter van FUTURES, vertelde over het Europese fotografieplatform met hoofdkwartier en expositieruimte op Oostenburg. Minstens eens per maand organiseren zij een expositie/evenement voor hun artists in residence, waar buurtbewoners welkom zijn. Daarbij maken ze gebruik van de begane grond, inclusief de gemeenschappelijke hal, van het gebouw aan de Isaac Titsinghkade waar zij gevestigd zijn.

Ook het toekomstige Liesbeth List-huis was aanwezig: Ed Cools, bestuursvoorzitter Stichting KunstenaarsHuizen Amsterdam, vertelde over het te ontwikkelen huis voor oudere kunstenaars die wat verzorging nodig hebben. Het huis komt te liggen aan het Buurtplein en de ontwikkelaars zijn dan ook van plan om veel verbinding met de buurt op te zoeken, bijvoorbeeld via de horeca voorziening die aan het Buurtplein komt te liggen.

Ook binnenkort aan het Buurtplein te vinden: Wooncollectief Noorderzon, een woon-werkgemeenschap van 50-plussers met aandacht voor buurtgerichte activiteiten. Pierik I’Istelle en Silvie Dronkers vertelden over hun plannen: Noorderzon wordt een plek voor buurtbewoners met vaste activiteiten zoals yoga en Aikido. Er komt ook een ruimte met gereedschap zodat buurtbewoners dingen kunnen repareren en maken.

Eddy Appels sloot het panel af met opmerkingen over de programmering van de Buurtkamer en de onzekerheid over de Werkspoorhal: wat gaat daar komen en kunnen buurtbewoners daar iets mee? De aanwezigen deelden zijn zorgen. Gelukkig zal er de komende jaren genoeg te vinden zijn op cultureel gebied want alleen al uit deze talkshow valt op te maken dat er aan cultuur geen gebrek is en zal zijn op Oostenburg!