In het voorjaar 2022 hebben een groot aantal publieke en private organisaties een sociaal manifest ondertekend waarin ze zich uitspreken om zich hard te maken voor een sociaal en inclusief Oostenburg.

Doel is een wijk te creëren ‘die voor iedereen open en toegankelijk is en ruimte biedt aan ieders leefstijl en behoefte’.

De ondertekenaars van het Manifest hebben vijf ambities geformuleerd voor Oostenburg. Zo moet de nieuwe wijk aan alle bewoners en bezoekers kansen bieden. Bijvoorbeeld via laagdrempelige stage-, en werkplekken op het gebied van beheer en onderhoud, zorg aan huis en andere dienstverlenende beroepen. Daarnaast krijgen ondernemers die ambacht hoog in het vaandel hebben staan, pop-ups en/of sociale ondernemers bij gelijke geschiktheid voorrang.

Aangestuurd door de gebiedsregisseur Danny Konings, die werkzaam is bij de gemeente wordt vanuit verschillende werkgroepen een samenhangend programma opgesteld.

Het Manifest biedt kansen om van Oostenburg ook echt ‘Ons Oostenburg’ te maken.

Naast de gemeente Amsterdam, Stadgenoot en Syntrus Achmea hebben de volgende organisaties al het Manifest ondertekend: AHAM, ATRIUM Management, Bouwinvest, Inntel Hotels, Stichting Over de Brug, Stichting BOB Helpt, Steenwell, VORM en Zorggroep Amsterdam Oost.