Verslag: Talkshow ‘de Toekomst van Oostenburg-Noord’

 

Op 29 februari gingen panelleden en het publiek onder leiding van cultureel programmeur van Stichting over de Brug, Eddy Appels, in gesprek over de toekomst van Oostenburg-Noord. Een levendige discussie ontstond, waarbij verschillende perspectieven op de wijk naar voren kwamen.

Panellid Samir Oassam, betrokken buurtbewoner en opiniemaker, uitte zijn zorgen over de ontwikkeling van Oostenburg tot een buurt voor de elite: in een wijk met weinig diversiteit kan maar moeilijk sociale cohesie ontstaan volgens hem. Rens Nijenhuis, projectontwikkelaar bij Stadgenoot, stelde daar tegenover dat juist diversiteit en sociale cohesie voor Stadgenoot een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van Oostenburg. De buurt is natuurlijk nog niet ‘af’, en vooral het nieuwe Buurtplein zou moeten dienen als een belangrijke ontmoetingsplek. Sander van der Ham, stadspsycholoog en onderzoeker van de Zachte Kaart van Oostenburg, bood een dieper inzicht in de sociale dynamiek van de buurt aan de hand van interviews met bewoners.

Die zijn op zich tevreden over de buurt, maar de woningen worden als klein ervaren, er zijn weinig ontmoetingsplekken en weinig groen. Stadssocioloog Joop de Haan vulde aan door een beeld te schetsen van twee mogelijke richtingen voor de wijk: een knusse binnenstadsgemeenschap of een levendige stedelijke hotspot. Hij was onder de indruk van Oostenburg, maar uitte ook zijn zorgen over de zeggenschap voor de buurt over de invulling van de grote hallen op het eiland. Aanwezige buurtbewoners uitten hun teleurstelling over de (nog) niet waargemaakte beloftes over groenvoorzieningen en de huidige ‘bouwput’-staat van de buurt, met een gebrek aan groene ruimtes. De bewoners merkten op dat expats niet volledig geïntegreerd zijn in de gemeenschap en vroegen zich af of dat eigenlijk erg is.

De discussie over de toekomst van Oostenburg Noord zal ongetwijfeld voortduren, en het is van belang dat alle belanghebbenden blijven samenwerken om een leefomgeving te creëren die zowel levendig als inclusief is.