Buurtbijeenkomst op Oostenburg: Een stap naar een groenere toekomst

Op woensdagavond 21 februari kwamen buurtbewoners en experts bij elkaar in de Buurtkamer op Oostenburg voor een participatiebijeenkomst gericht op het bespreken van groenvoorzieningen en het formuleren van plannen om de buurt te vergroenen. Met een gevarieerde groep sprekers beloofde de avond niet alleen informatief te zijn, maar ook inspiratie te bieden voor de toekomst van de buurt.

Tess Broekmans en Maarten Lankester van stedenbouwkundig bureau Urhahn, ontwerpers van de openbare ruimte op Oostenburg, deelde hun inzichten met de aanwezigen. Ook Paul Stalenberg, projectleider namens het stadsdeel, Ilse Lek, gebiedscoordinator Oostelijke Eilanden, en Anneke Pauptit, groencoach, waren aanwezig.

Voorafgaand aan de bijeenkomst werd onder buurtbewoners een enquête over groenvoorzieningen verspreid, die diende als basis voor de discussies tijdens de avond. Het was een gelegenheid waarin de plannen en realiteit van groenvoorzieningen op Oostenburg nauwkeurig werden geanalyseerd. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de verschillen en werkten gezamenlijk aan mogelijke oplossingen.

Groen

Urhahm nam de ideeën en enquêteresultaten in ontvangst en gaat aan de hand daarvan een nieuw plan maken met meer aandacht en ruimte voor groen op Oostenburg. Een kleine groep bewoners zal in contact blijven met Tess en Maarten om het plan vorm te geven.

Al met al een zeer geslaagde groene avond in de Buurtkamer.