Mobiliteit op Oostenburg

Op 30 april 2024 vond een bijeenkomst plaats in De Buurtkamer op Oostenburg, waar diverse belanghebbenden zich bogen over mobiliteitskwesties in de buurt. Onder leiding van John en Sander werd besproken dat mobiliteit op Oostenburg niet alleen auto’s, scooters en fietsen omvat, maar ook parkeermogelijkheden en deelmobiliteit. Bewoners uitten verschillende behoeften, variërend van OV-gebruik tot het bezitten van diverse voertuigen. 

Presentatie Ilse Lek – gebiedmakelaar gemeente 

Ilse Lek, gebiedsmakelaar namens de gemeente, gaf een presentatie waarin ze benadrukte dat Oostenburg autoluw is, met enkel laad/losplekken en mindervalidenparkeerplekken. Er worden plannen overwogen voor ‘hubs’ voor deelmobiliteit, zoals deelscooters. Het INIT-gebouw zal in 2025 grote auto’s elders plaatsen, maar ruimtegebruik na deze verschuiving is nog onduidelijk. 

Presentatie Peter Balm – Q park 

Peter Balm van Q-Park besprak het belang van Q-Park als parkeerfaciliteit op Oostenburg voor INIT-medewerkers, horecabezoekers en bewoners. Er is een regeling voor bewonersabonnementen, maar tarieven zijn voor sommige bewoners moeilijk te dragen. Speciale tarieven voor bezoekers van bewoners worden overwogen. 

Jeanette van Eijk – Greenwheels 

Jeanette van Eijk van Greenwheels toonde interesse in deelmobiliteit op Oostenburg, maar benadrukte dat bezettingsgraad minimaal 20% moet zijn. Bewoners brachten ook praktische vragen naar voren, zoals tijdelijke voetgangersdoorgangen en verbeteringen aan fietspaden. Over de Van Gendthallen bestaan zorgen en vertragingen door bezwaren van bewoners, waarop bewoners aandringen voor een oplossing. 

Q-Park 

Q-Park heeft aangegeven dat ze niet van plan zijn om het gereduceerde tarief voor bewonersabonnementen stop te zetten na de afgesproken periode van vijf jaar na de oplevering van de parkeergarage in februari 2025. Echter, er is onduidelijkheid over wie de tarieven bepaalt en bewoners wachten op duidelijke communicatie hierover van Q-Park, Achmea en Stadgenoot. 

Voor bewoners die momenteel buiten de regeling vallen, is Q-Park bereid om in gesprek te gaan voor nieuwe regelingen, maar dit hangt af van bestaande afspraken met diverse partijen en beschikbare parkeerplaatsen. 

Deelauto’s 

Met betrekking tot deelauto’s geeft de gemeente aan dat parkeren op straat momenteel niet mogelijk is vanwege het autoluwe beleid. Greenwheels, als aanbieder van deelauto’s, prefereert straatparkeren maar begrijpt dat dit op termijn niet haalbaar zal zijn vanwege stadsbeleid. Zij zijn echter bereid om technische uitdagingen aan te gaan om deelmobiliteit in parkeergarages te faciliteren, mits de parkeerkosten betaalbaar blijven. 

Q-Park benadrukt dat zij gebonden zijn aan bestaande afspraken met ontwikkelaars en de gemeente over tarieven en beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Het initiatief om tarieven te herzien of deelauto’s te subsidiëren ligt volgens Q-Park bij Stadgenoot en Achmea. 

Conclusie 

Concluderend, het initiatief voor de implementatie van deelauto’s ligt bij afwezige partijen zoals Stadgenoot en Achmea. Er wordt ook gekeken naar alternatieve locaties zoals parkeergarages van Achmea voor deelauto’s. 

Update 12-06-24

Tijdens de bijeenkomst werd ook voorgesteld om een enquête te houden over de voorkeur van de bewoners op Oostenburg Noord voor fietspad en fietsroute. Die is inmiddels uitgevoerd. Van de 217 bewoners die hebben gereageerd denkt een meerderheid (213) in eerste instantie positief over de aanleg van een fiets -en wandelpad op de Dijksgracht-Oost. De bestaande routes worden als onprettig ervaren. Dit was een verkennende enquête, de consequenties van de aanleg van een fietspad voor de buurt zullen in een aparte bijeenkomst aan de orde komen.