Vergroening van Oostenburg: Een duurzame stadsvernieuwing

Naar aanleiding van een buurtbijeenkomst over groen op Oostenburg heeft Urhahn stedenbouw en strategie een 10 puntenplan voor vergroening opgesteld. Deze voormalige industriële buurt in Amsterdam is momenteel vooral stenig en mist voldoende groen om een gezonde leefomgeving te bieden.

Klimaatadaptatie en Leefkwaliteit

Het klimaat verandert, en daarmee ook de behoeften van stedelijke gebieden. Oostenburg moet worden aangepast aan de stijgende temperaturen. Groen biedt niet alleen schaduw en verkoeling, maar helpt ook bij het vasthouden van water en het verbeteren van het microklimaat. In een dichtbevolkte buurt aan het water is dit essentieel voor een gezond leefklimaat.

Biodiversiteit en Leefbaarheid

Bewoners willen meer dan alleen beton en steen. Groene ruimtes bieden voedsel, nestgelegenheid en dragen bij aan de algehele biodiversiteit en het geluidsniveau in de buurt.

Concrete Plannen voor Vergroening

Het 10 puntenplan omvat diverse initiatieven zoals het aanplanten van bomen van formaat voor snellere groei en meer schaduw, het vergroenen van steegjes met extra groen en bodembedekkers voor schaduw en geluidsdemping, het introduceren van begroeide gevels, het onderzoeken van drijvende tuinen onder bruggen en langs kades, het gebruik van verplaatsbare boomkwekerijen voor tijdelijke groenvoorzieningen tijdens bouwperiodes, en het opvangen en hergebruiken van regenwater voor duurzaam groenonderhoud.