Verslag: bijeenkomst Buurtplein

Op 4 april kwamen dertig betrokken buurtbewoners samen in de Buurtkamer op een informatie avond over het toekomstige Buurtplein op Oostenburg. Er werd gesproken over: logische looprouters, rustplekken, scooters, fietsenstallingsplaatsen, afwatering, het soort verharding, de beplanting en bomen en de aansluiting met de Conradstraat. Er werden ideeën geopperd voor deze tussenperiode, nu het Buurtplein er nog niet is. Zo werd er onder andere gesproken over een Jeu de Boules-baan en een kweekclub. De aanwezigen spraken ook over de naam voor het Buurtplein, waarbij onder andere de Buurttuin werd geopperd. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het Buurtplein!

Lees meer in het verslag van Oostenburg.nl