Inbreng bewoners resulteert in plannen voor extra groen op Oostenburg

Afgelopen maand was er een groenbijeenkomst waarbij het 10-puntenplan Groen Oostenburg werd gepresenteerd door stedenbouwkundigen Tess Broekmans en Maarten Lankerster. Bij de bijeenkomst waren drie vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam en twee vertegenwoordigers van Stadgenoot aanwezig. Bewoners en omwonenden van Oostenburg stelden hen kritische vragen, en niet zonder resultaat: uit de antwoorden bleek dat Groen Oostenburg serieus wordt genomen. Bewoners waren tevreden dat er gelukkig meer groen op Oostenburg komt dan nu voorzien is. Dit plan is op tijd gepresenteerd en daardoor realistisch en prima in te passen in de verdere aanleg van de openbare ruimte op Oostenburg. Op 17 juni is de volgende Manifestbijeenkomst waarbij ontwikkelaars beleggers en de gemeente met elkaar in gesprek gaan. Groen Oostenburg staat dan ook op de agenda, inclusief een kostenraming en een voorstel voor de verdeelsleutel. Op naar een Groen(er) Oostenburg!