Hier zijn alle projecten te lezen

BOB Helpt, een initiatief van stichting Over de Brug

Over de Brug richt zich vooral op ontmoeting tussen bewoners. De stichting is door een viertal buurtbewoners in 2019 in het leven te roepen. Het gaat met name om initiatieven op sociaal cultureel terrein.

Een geheel ander initiatief vanuit deze stichting is om de kansen die de nieuwe wijk biedt op werk voor mensen uit de buurt, genaamd BOB Helpt.

BOB Helpt werkt aan de bemiddeling naar werk, als een soort sociaal buurtbedrijf waar mensen uit de buurt werken in en voor de buurt.

BOB Helpt bemiddeld bewoners die nu geen betaald werk hebben en dat wel willen. Oostenburg Noord gaat veel nieuw werk opleveren zoals: buurtconciërges, op facilitair gebied, in de horeca, op het terrein van technisch onderhoud enz. De eigenaren van gebouwen, de gemeente en werkgevers staan welwillend tegenover dit initiatief.

Buurtopera Oostenburg

Op initiatief van stichting Over de Brug is een groep buurtbewoners van de Oostelijke eilanden incl. Czaar Peterbuurt begonnen met de voorbereidingen van een buurtopera voor en over de buurt. Vanuit het besef dat van idee tot realisering van een dergelijk muziekspektakel meer dan 3 jaar in beslag neemt en de uitvoering gepland is als het eiland eind 2024 klaar is zijn we nu al begonnen. De teaser (filmpje) van een in maart 2022 opgenomen eerste lied vindt u straks op deze website. Met de teaser in de hand proberen we voor het uiteindelijke maakproces van de gehele opera sponsors aan te trekken