Samen houden wij de wijk schoon

De jongeren van het zakgeldproject de “Cleaning club” zetten zich sinds Landelijke opschoondag (23 maart) in om Oostenburg Noord en de Czaar Peterstraat schoon te houden. Eens in de twee weken gaat een groepje jongeren tussen de tien en veertien jaar, gewapend met prikker en vuilniszak, met veel enthousiasme op zoek naar zwerfvuil in de verschillenden buurten van de Oostelijke Eilanden. 

Femke Giese, winkelstraatmanager van het Czaar Peterkwartier en Chiquita Odjo-Seymonson, projectleider van BOB Helpt/Stichting Over de Brug, hebben samen met Fatima Louchi en Keith Franca, jongerenwerkers van Dock, de handen in elkaar geslagen om dit project naar Oostenburg Noord te halen.  

Het zakgeldproject is een initiatief van de organisatie Dock. Door deze schoonmaakactiviteit worden de kinderen zich bewust van het zwerfvuil dat in de eigen wijk ligt. Ook leren ze al vroeg dat werken voor geld loont en krijgen ze de mogelijkheid om te sparen voor iets wat ze graag zouden willen hebben.