Geslaagde feestelijke opening BUURTKAMER Over de Brug

De ontvangst met accordeonmuziek van Peter van Os zorgde ervoor dat het al snel een vrolijke boel was in de Buurtkamer.

Maar toch werd iedereen gevraagd naar buiten te gaan. Rob van Dijk, voorzitter van Stichting Over de Brug verwelkomde daar de aanwezigen.

Egbert Dekker van Stadgenoot kreeg het woord en vertelde dat de Buurtkamer bijdraagt aan goede sociale contacten in de nieuwe buurt. Hij nodigde nieuwe bewoners ook uit om samen het Buurtplein te ontwerpen. Na zijn verhaal overhandigde hij de sleutels van de Buurtkamer aan een nieuwe bewoner van Oostenburg, Samir Oassem.

Rob van Dijk vulde aan dat Stadgenoot het goed voor heeft met de nieuwe bewoners. De buurt krijgt de Werkspoorhal gedurende 5 jaar, 10 dagen per jaar beschikbaar om daar zelf evenementen te organiseren.

Stadgenoot en andere ontwikkelaars en beleggers hebben het Manifest Oostenburg ondertekend waarin hun ambities staan om van Oostenburg een sociale buurt te maken.

Lotte Terwel van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum ziet de Buurtkamer als de plek waar bewoners elkaar ontmoeten en samen initiatieven nemen om hun buurt te maken. Zij dankte met name Stadgenoot, veel Gemeentelijke instanties en de buurtbewoners/initiatiefnemers Marius Ernsting, Lex Gr√ľndeman, Aart Nolen en Rob van Dijk voor hun inzet met deze prachtige Buurtkamer als resultaat.

Daarna verrichtte zij samen met Samir Oassem de openingshandeling door de neonverlichting BUURTKAMER te ontsteken. Het glas werd geheven.

Binnen volgde een korte toelichting door Niels Bon van Stadgenoot over het Buurtplein. Eddy Appels, die namens Stichting Over de Brug zich bezighoudt met de programmering, vertelde op hoofdlijnen hoe die programmering tot stand komt. Het gaat er vooral om dat buurtbewoners zelf initiatieven ontwikkelen, maar hij kan ze daarbij helpen. De eerste bijeenkomst staat gepland op 30 maart. Dan gaat Tess Broekman van het bureau Urhahn vertellen hoe de ontwikkeling van Oostenburg tot stand is gekomen.

Het feest werd compleet met de heerlijke muziek van Marise Silveira, buurtgenoot, met haar begeleiders en zeer smakelijke hapjes, ook door een buurtgenoot gemaakt, die aangeboden werden door vrijwilligers uit de buurt.

Allen die bijgedragen hebben aan de totstandkoming en opening van deze prachtige BUURTKAMER, heel erg bedankt.